Otome Youkai Zakuro – METANORN

Otome Youkai Zakuro – 13 [END]


Round 13: Rangui vs Spirit Affairs with Omodaka?! ~ FIGHT~!

>> Read more <<

Otome Youkai Zakuro – 12


More Agemaki and less Zakuro. Spirit Affairs to the rescue!

>> Read more <<

Otome Youkai Zakuro – 11


The past, a tragic love story and Agemaki is left out

>> Read more <<

Otome Youkai Zakuro – 10


Confessions, jealousy and that masked man

>> Read more <<

Otome Youkai Zakuro – 09


Fortune telling for dummies…

>> Read more <<

Otome Youkai Zakuro ED Single

Yep, it’s finally here. Otome Youkai Zakuro ED Single, Hatsukoi Gentouki by the seiyuu cast

>> Read more <<