Sakamichi no Apollon 7 – METANORN

Sakamichi no Apollon – 07

“Hold on, let me draw your face” > *writes ‘NERD’ on paper*

>> Read more <<